اخبار

نرخ دیه در سال ۱۴۰۰

نرخ دیه در سال ۱۴۰۰

بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده که این مبلغ از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۱)

شرح مبلغ شرح مبلغ
یک دینار شرعی ۴۸۰.۰۰۰ یک و نه دهم درصد دیه کامل ۹.۱۲۰.۰۰۰
یک درهم شرعی ۴۸.۰۰۰ دو درصد دیه کامل ۹.۶۰۰.۰۰۰
یک نفر شتر ۴.۸۰۰.۰۰۰ دو نیم درصد دیه کامل ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
یک ده هزارم دیه کامل ۴۸.۰۰۰ سه درصد دیه کامل ۱۴.۴۰۰.۰۰۰
یک هزارم دیه کامل ۴۸۰.۰۰۰ سه و نیم درصد دیه کامل ۱۶.۸۰۰.۰۰۰
یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴.۸۰۰.۰۰۰ چهار درصد دیه کامل ۱۹.۲۰۰.۰۰۰
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲.۴۰۰.۰۰۰ چهار و نیم درصد دیه کامل ۲۱.۶۰۰.۰۰۰
یک دهم درصد ۴۸۰.۰۰۰ پنج درصد دیه کامل ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
دو دهم درصد دیه کامل ۹۶۰.۰۰۰ پنج و نیم درصد دیه کامل ۲۶.۴۰۰.۰۰۰
سه دهم درصد دیه کامل ۱.۴۴۰.۰۰۰ شش درصد دیه کامل ۲۸.۸۰۰.۰۰۰
چهار دهم درصد دیه کامل ۱.۹۲۰.۰۰۰ شش و نیم درصد دیه کامل ۳۱.۲۰۰.۰۰۰
پنج دهم درصد دیه کامل ۲.۴۰۰.۰۰۰ هفت درصد دیه کامل ۳۳.۶۰۰.۰۰۰
شش دهم درصد دیه کامل ۲.۸۸۰.۰۰۰ هفت و نیم درصد دیه کامل ۳۶.۰۰۰.۰۰۰
هفت دهم درصد دیه کامل ۳.۳۶۰.۰۰۰ هشت درصد دیه کامل ۳۸.۴۰۰.۰۰۰
هشت دهم دصد دیه کامل ۳.۸۴۰.۰۰۰ هشت و نیم دصد دیه کامل ۴۰.۸۰۰.۰۰۰
نه دهم درصد دیه کامل ۴.۳۲۰.۰۰۰ نه درصد دیه کامل ۴۳.۲۰۰.۰۰۰
یک درصد دیه کامل ۴.۸۰۰.۰۰۰ نه و نیم درصد دیه کامل ۴.۵۶۰.۰۰۰
یک و یک دهم درصد دیه کامل ۵.۲۸۰.۰۰۰ ده درصد دیه کامل ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
یک و دو دهم درصد دیه کامل ۵.۷۶۰.۰۰۰ نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و سه دهم درصد دیه کامل ۶.۲۴۰.۰۰۰ ثلث (یک سوم) دیه کامل ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و چهار دهم درصد دیه کامل ۶.۷۲۰.۰۰۰ ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
یک و پنج دهم درصد دیه کامل ۷.۲۰۰.۰۰۰ خمس (یک پنجم) ۹۶.۰۰۰.۰۰۰
یک و شش دهم درصد دیه کامل ۷.۶۸۰.۰۰۰ چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل ۷۶.۸۰۰.۰۰۰
یک و هفت دهم دصد دیه کامل ۷.۱۶۰.۰۰۰ چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۳۸.۴۰۰.۰۰۰
یک و هشت دهم درصد دیه کامل ۸.۶۴۰.۰۰۰ یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۹.۶۰۰.۰۰۰
یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴.۰۰۰.۰۰۰

جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)

جدول شماره (۲)

حارصه (یک شتر) ۴.۸۰۰.۰۰۰ دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹.۶۰۰.۰۰۰
دامیه (دو شتر) ۹.۶۰۰.۰۰۰ دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹.۲۰۰.۰۰۰
متلاحمه (سه شتر) ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار) ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
سمحاق (چهار شتر) ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸.۴۰۰.۰۰۰
موضعه (پنج شتر) ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان) ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هاشمه (ده شتر) ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
منقله (پانزده شتر) ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸.۸۰۰.۰۰۰
مأمومه (سی و سه شتر) ۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰ دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پا هر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد
جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ شکستگی استخوان یک پنجم دیه عضو
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد) ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ خرد شدن استخوان یک سوم دیه عضو
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲.۸۸۰.۰۰۰ شکستگی بینی ۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار
کبود شدن صورت (سه دینار) ۱.۴۴۰.۰۰۰ دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد). ….
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱.۴۴۰.۰۰۰ شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً ۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰.۰۰۰

نرخ دیه در سال ۱۴۰۰

برای خرید هاست ارزان به سایت میزبان داده مراجعه فرمایید

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1707

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا