قانون تعزیراتکیفری

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر

ورشکستگی
ماده ۶۷۰

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده ۶۷۲

هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر

ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

ورشکستگی به تقصیر بمعنای این است که ورشکستگی ناشی از بی مبالاتی تاجر در امور تجاری و عدم رعایت اصول کار تجارت می باشد و شامل اعمالی است که تاجر از روی اهمال و بدون سوء نیت انجام می دهد و اموال خود را که وثیقه طلب طلبکاران است، ضایع می نماید.

ورشکستگی به تقلب، اعمالی است که تاجر تعمداً انجام میدهد تا اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نموده و مانع احقاق حقوق آنان گردد. قانونگذار برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازاتی را در نظر گرفته

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر

ماده ١۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی

“ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. ‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و ‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. ‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.”

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1469

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا