عقود و قراداد ها

نمونه فرم هبه نامه

نمونه‌ هبه نامه رسمی

ماده1- طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  ………………………………………… که ازین پس « واهب » نامیده خواهد شد “آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………………………که ازین پس « متهب» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد میگردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

((نمونه فرم هبه نامه))

ماده 2- عین موهوبه:

تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه           سمت            به مساحت          متر مربع قطعه              تفکیکی دارای پلاک                فرعی از               اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک                 فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی                   بخش             ثبتی تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره            مورخ              صفحه           جلد              به شماره چاپی        صادره به نام واهب با برق اختصاصی شماره پرونده                تماماً و بقدر الحصه از برق مشترک شماره پرونده               و از آب مشترک شماره اشتراک               و از گاز شهری شماره شناسایی       منصوبه های در آن .

((نمونه فرم هبه نامه))

ماده 3- مال العوض :

مبلغ ……….ریال  رایج که تماماً و نقداً به واهب تسلیم گردیده است.

ماده4- شرایط قرارداد:

کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج لازم که به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهی بین آنان منعقد گردیده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند .

منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود .

بدهی های احتمالی مربوط به عین موهوبه به عهده …………………….می باشد

نمونه فرم هبه نامه

ماده5- طرفین عقد حق هرگونه فسخ یکجانبه را از خود ساقط می نمایند.

ماده6- واهب یا واهبین ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم هبه نامه رسمی وانتقال دائمی سند ملک می باشند.

ماده7 مستندات مربوط به احرازمالکیت واهب یا  واهبین پیوست بلافصل هبه نامه می باشد.

ماده8- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق                      قابل حل است و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

ماده9-امضای طرفین/ تاریخ:

این قرارداد ………….. صفحه ای مشتمـل بر ……… ماده در تاریخ …………. در محل ملک موهوبه تنظیم و امضا گردید که دارای …………….. نسخه با اعتبار واحد است و طرفین در كمال صحت و سلامت عقل با اطلاع كامل از مفاد آن مبادرت به امضاء و انعقاد آن نمودند. این قرارداد لازم‌الاجرا و لازم الاتباع بوده و از هر حیث برای طرفین قطعی تلقی می‌گردد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

 امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

((نمونه فرم هبه نامه))

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=103

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا