جرائم رایانه ایکیفری

افترا از طریق سایت های اینترنتی

⚠️ دادنامه (رای) سایبری:

🔴چکیده:

برای صدق عنوان افترا کافیست که از عبارات تلویحی مندرج در مطلب منتشره به تصریح از شاکی نام برده شده باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی : 9109970224201589
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/05
افترا از طریق سایت های اینترنتی

((افترا از طریق سایت های اینترنتی))

🔸رأی دادگاه بدوی

درخصـوص اتهام آقای ع. فرزند الف.، متولد 1361 و مدیر مسئول سایت ب. و فاقد سابقه‌ی محکومیت کیفری دایر بر نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر از طریق انتشار خبری تحت عنوان »رانت خواران امروز، شعار عدالتی که گوش فلک را کر می‌کند« در سایت ب….، موضوع شکایت آقای ب. با وکالت از آقای م. حال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت مطروحه از ناحیه شاکی و مستندات ابرازی از جمله تصاویر منتشره در سایت‌های مختلف و تحقیقات شعبه محترم بازپرسی و اظهارات و اقاریر متهم در پذیرش اصل انتشار موضوع شکایت و دفاعیات به نظر غیرمؤثر راجع به عدم ارتباط با شاکی و قراین و امارات موجود و نظر به اینکه پس از انتشار سایت‌های دیگری با برداشت از آن، صریحاً با نام شاکی مبادرت به انتشار آن نموده‌اند که قدر متیقن این است که از عبارات تلویحی مندرج در مطلب منتشره به تصریح از شاکی نام برده شده است، بنابراین بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 همین قانون به لحاظ وضع خاص از نظر جوانی و فقد سابقه محکومیت کیفری به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی

🔸رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 369 مورخه 18/10/91 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارٌالیه در رابطه با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر از طریق انتشار خبری تحت عنوان رانت خواران امروز شعار عدالتی که گوش فلک را کر می‌کند در سایت ب. موضوع شکایت آقای ب. به وکالت از آقای م. به پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم گردیده است توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید، ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌باشد، علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرس کیفری دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم

((افترا از طریق سایت های اینترنتی))

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=71

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا