فروش مال به قیمتی پایین‌تر از ارزیابی کارشناسی در مزایده امکان پذیر است؟

دکمه بازگشت به بالا